Wyniki wyszukiwania dla:

Grupy parafialne


LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Ministrant, to słowo pochodzące od łacińskiego słowa ministrare, które oznacza: służyć, posługiwać, pomagać. Czyli jest to osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą. Nazwa obejmuje zarówno konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii jak i stałą posługę wykonywaną najczęściej przez chłopców lub młodzież męską, w naszej parafii również żeńską. Agenda liturgiczna przewiduje obrzęd błogosławieństwa i przyjęcia kandydata do służby liturgicznej ołtarza.

ORATORIUM ŚW. JANA BOSKO

Oratorium w duchu księdza Bosko, to Dom który przygarnia, Parafia, która zbliża do Boga, Szkoła, która uczy i Podwórko, które pozwala się dobrze bawić…

W Sępopolu działało przez dziesięciolecia raz lepiej raz gorzej, jednakże przyszedł moment, że jego działalność została zawieszona…

Złożyło się na to wiele czynników: zmiany Współbraci Salezjanów, Animatorzy wszyscy się gdzieś rozpierzchli, tak że nie został ani jeden, aż wreszcie brak należytych warunków…

Dzięki staraniom ówczesnego Kierownika ks. Mariusza Rygały SDB roku 2017 rozpoczął się remont, aż wreszcie od 1 października 2018 nastąpiła jego reaktywacja.

Zapraszamy dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku w godz. 1600-1900.

SALEZJANIE WSPÓŁPRACOWNICY

Salezjanie Współpracownicy to organizacja katolicka, która żyje i działa zgodnie z duchem św. Jana Bosko w społeczeństwie i Kościele na rzecz wychowania młodzieży. Członkowie Stowarzyszenia są nauczycielami, katechetami, wychowawcami, animatorami ruchów kościelnych, trenerami sportowymi, działaczami społecznymi, aktywnymi rodzicami a także księżmi diecezjalnymi, których zafascynowała postać Księdza Bosko.

Dla zbawienia młodzieży, Bóg, powołał świętego Jana Bosko, który założył:
1. Towarzystwo świętego Franciszka Salezego (1859),
2. Instytut Córek Maryi Wspomożycielki (1872) wraz ze św. Marią Dominiką Mazzarello
3.  Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników („Pobożny Związek współpracowników salezjańskich” (1876), jako trzecią gałąź Rodziny, i rozciągnął apostolską siłę charyzmatu salezjańskiego przez oficjalne złączenie Związku ze Zgromadzeniem Salezjańskim.

Stowarzyszenie wnosi do Rodziny salezjańskiej specyficzne wartości swego stanu świeckiego, szanując tożsamość i autonomię właściwą każdej grupie. Żyje w szczególnej relacji jedności z Towarzystwem św. Franciszka Salezego, które z woli Założyciela, ma w Rodzinie szczególną rolę odpowiedzialności.

Salezjanie Współpracownicy żyją swoją wiarą we własnej rzeczywistości świeckiej, tzn. mają swoje naturalne rodziny i tożsamość zawodową. Biorąc natchnienie z apostolskiego programu księdza Bosko, odczuwają żywą jedność z innymi członkami Rodziny Salezjańskiej. Po bratersku i w zjednoczeniu angażują się w to samo posłannictwo młodzieżowe i ludowe. W sposób odpowiedni do swoich warunków i konkretnych możliwości, pracują dla dobra Kościoła i społeczeństwa.

Obok działalności wychowawczej umacniają swoją wiarę w życiu sakramentalnym oraz poprzez spotkania poświęcone duchowości, zaprogramowane przez Stowarzyszenie. Bycie Salezjanami Współpracownikami jest powołaniem na całe życie. Z głębokim poczuciem przynależności Salezjanie Współpracownicy starają się za każdym razem dostosowywać swoje świadectwo, swój apostolat i formy swojej służby do różnych sytuacji. Są wezwani przez Boga, aby żyć charyzmatem salezjańskim w Stowarzyszeniu, będąc otwartymi i gotowymi do zaangażowania się w inicjatywy podejmowane przez inne grupy i organizacje kościelne i religijne. Ich wierność jest wspierana życzliwością i solidarnością członków Stowarzyszenia i Rodziny salezjańskiej. Zobowiązanie się do zostania Salezjanami Współpracownikami, wymaga wyboru wolnego, stopniowego, umotywowanego, dojrzewającego pod działaniem Ducha Świętego i któremu towarzyszą osoby odpowiedzialne.  Aspirant, który pragnie wstąpić w szeregi Stowarzyszenia, przyjmuje odpowiedni program przygotowania.

Spotkania Wspólnoty Salezjanów Współpracowników odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 1600.

Rada Lokalna Wspólnoty:

Koordynator LokalnyAurelia Wrzeszcz
Zastępca KoordynatoraCzesława Wiszniewska
AdministratorDanuta Kwakszys
Delegat Lokalnyks. Marek Dzięgielewski SDB

Przydatne Dokumenty:

Karta Tożsamości Rodziny Salezjańskiej

Regulamin SSW

Wytyczne i wskazania dla formacji Salezjanów Współpracowników

JEŚLI CHCESZ SŁUŻYĆ INNYM I ŻYĆ DUCHEM KSIĘDZA BOSKO – SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Chór parafialny

Początki Chóru Parafialnego w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Sępopolu sięgają początku lat 50-tych ubiegłego stulecia. Założycielem był pierwszy powojenny organista p. Podrez, a główny rozkwit zespół zawdzięczał 15-letniej pracy organisty p. Konstantego Poznańskiego.

Dzięki Konstantemu Poznańskiemu, w 1958 roku przyjęto nazwę „Cecylia”. Chórem opiekowali się kolejni sępopolscy muzycy: Konstanty Poznański, Wacław Kowalonek, Bernard Turowicz, Leszek Raciszewski SDB, Krzysztof Łuszczyk i księża: Marian Żuk SDB, Michał Murziński SDB, Lech Hebrowski SDB, Janusz Tomasik SDB, Krzysztof Lis SDB, Janusz Kuskowski SDB, ks. Janusz Niksa SDB,ks. Grzegorz Tondera SDB. Obecnie opiekunem duchowym chóru jest ks. Patryk Bombiak SDB.

Na przestrzeni lat różnie wyglądała systematyczność działalności zespołu, od okresów bardzo aktywnych po okazjonalne. W czasie posługi obecnego organisty, aktywna działalność 4-głosowego zespołu istniała od 1993 do 1997 roku. Od tego czasu występy i próby były organizowane okazjonalnie. Wznowienie regularnych prób nastąpiło w marcu 2013 roku. Natomiast duży nabór nowych członków odbył się w 2015 roku. W kolejnych latach do zespołu dołączyły pojedyncze osoby.

Obecny skład chóru, to około 25 osób w różnym wieku, od młodzieży gimnazjalnej do seniorów. Są to osoby o różnym stopniu umiejętności – od tych doskonalących się w śpiewie od miesiąca, do śpiewających ponad pół wieku. 3 osoby chwalą Pana śpiewem od początku istnienia chóru.

Działalność nasza to uświetnianie uroczystości parafialnych oraz dekanalnych (występowaliśmy we Lwowcu, w Sokolicy). Wykonujemy pieśni w układzie 1,2 i 3 głosowym z akompaniamentem i a’capella. Próby odbywają się raz w tygodniu w okresie od września do lipca.

W maju 2013 roku, braliśmy udział w Przeglądzie Chórów Kościelnych w Kętrzynie, otrzymując nagrodę za najlepiej wykonany utwór liturgiczny. W styczniu 2014 roku, braliśmy udział w Koncercie Kolęd w Olsztynie zorganizowanym w Parafii NMP Wspomożycielki Wiernych. W sezonie 2013/14 zorganizowaliśmy w Sępopolu dzień skupienia połączony z warsztatami muzycznymi dla kościelnych zespołów z północnej części województwa. Tematem przewodnim było Triduum Paschalne. Uczestniczyło w nich ok. 60 osób z Bartoszyc (3 zespoły) i Kętrzyna. W sezonie 2014/2015 zorganizowaliśmy jesienne warsztaty z kolędami w Krawczykach. Owocem nich były 2 wspólne koncerty kolędowania chóru Sępopolskiego i z Fary Bartoszyckiej. Natomiast na wiosnę warsztaty były poświęcone pieśniom Maryjnym i zorganizowane zostały w Stoczku Klasztornym. Współpraca z księżmi Marianami, a w szczególności ks. Kazimierzem Chrostowskim MIC zaowocowała koncertem poświęconym pamięci patrioty, pedagoga, kompozytora, dyrygenta i organisty z Torunia – p. Zygmunta Moczyńskiego. Nasz chór 21 maja 2016 roku wykonał 2 pieśni tego kompozytora w obecności wnuczki p. prof. Lidii Smentek (autorki monografii Z. Moczyńskiego).

Głównym celem zespołu jest ozdabianie liturgii, prowadzenie śpiewu z wszystkimi wiernymi, działalność edukacyjna. Przez śpiew modlimy się w różnych intencjach. Jeśli ktoś ma chęć poświęcić swój czas i umiejętności w konkretnej intencji lub po prostu lubi śpiewać zapraszamy na próby w czwartki po wieczornej Mszy świętej.

Śpiewajmy razem ku chwale Pana Boga!!!

Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca jest to grupa osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”. Składa się z „Róż”, których jest w naszej Wspólnocie parafialnej 8.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę Różańca. Jest to tajemnica, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice Różańca. Gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej „Róży” rozważany jest cały Różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Nasza Wspólnota spotyka się w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 800, po której następuje konferencja i wymiana tajemnic. 

Opiekunem Wspólnoty jest ks. Jan Niemiec SDB.

Członkowie Żywego Różańca mogą pod zwykłymi warunkami dostąpić odpustu zupełnego w następujące dni:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca
  • Narodzenie Pana Jezusa (25 grudnia)
  • Ofiarowanie Pańskie (2 luty)
  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (25 marca)
  • Zmartwychwstanie Pańskie
  • Wniebowzięcie Matki Bożej (15 sierpnia)
  • Święto Królowej Różańca świętego (7 października)
  • Niepokalane Poczęcie Maryi (8 grudnia)

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO ZGŁOSZENIA SIĘ, ABY TWORZYĆ NOWE RÓŻE!!!

Koło Przyjaciół Radio Maryja

Koło Przyjaciół Radio Maryja to wspólnota słuchaczy oraz osób identyfikujących się z poglądami prezentowanymi w tej rozgłośni. Na strukturę Rodziny Radia Maryja składają się między innymi Koła Przyjaciół, które działają w parafiach za zgodą proboszcza. Statut Rodziny Radia Maryja zatwierdzony został przez Konferencję Episkopatu Polski w maju 2006. Członkowie Rodziny Radia Maryja angażują się w życie parafii, organizują spotkania regionalne czy dni skupienia. 

W każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy świętej o godzinie 700, Wspólnota słucha konferencji wygłaszanej przez Opiekuna.